] Komanda | OpticGuru

Komanda

Vineta Briede
Mārketinga un e-komercijas komandas vadītāja
Gita Skribāne
Iepirkumu vadītāja

+371 29567647

gita@opticguru.lv


Santa Lavrenova
Galvenā grāmatvede

+371 65035635

finanses@opticguru.lv


Dina Vasko
Grāmatvede

+371 65035635

rekini@opticguru.lv


Oksana Jakovela
Personāldaļas vadītāja