OPTIC GURU lojalitātes programmas noteikumi

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Optic Guru" tai piederošos optikas salonos “Metropole”, “Outlet Optika”, “Lonija”, “Zeiss Vision Center” un “Manaslecas.lv” (turpmāk minēti kā Optikas saloni vai Uzņēmums) īsteno lojalitātes programmu ar sekojošiem noteikumiem (turpmāk tekstā - Noteikumi), kas stājas spēkā 2019.gada 15.aprīlī Optikas salonos visā Latvijas Republikas teritorijā. Lojalitātes programmas īstenošanai Uzņēmums bez maksas potenciālajiem un esošajiem izsniedz klientu kartes (turpmāk tekstā Klienta karte).

1.2. Par lojalitātes programmas dalībnieku var kļūt ikviens, kurš brīvprātīgi ir sniedzis Uzņēmumam precīzus un patiesus datus un devis brīvprātīgu piekrišanu savu datu un personas datu apstrādei, pirms tam iepazīstoties ar šiem Noteikumiem. Datu un piekrišanu iesniegšana notiek programmas pieteikuma anketā, kura aizpildīta jāiesniedz Optikas salona konsultantam, ar savu parakstu apliecinot, ka klients ir iepazinies ar noteikumiem. Pēc aizpildītas anketas iesniegšanas, klients uzreiz saņem lietojamu Klienta karti.

1.3. Uzņēmums patur tiesības klientam neizsniegt Klienta karti, ja kartes pieteikumā klients ir norādījis nepatiesu vai maldīgu informāciju vai, ja tiek pārkāpti kartes lietošanas noteikumi, klients rīkojas ļaunprātīgi vai ar viltu.

1.4. Uzņēmums patur tiesības mainīt, papildināt lojalitātes programmas dalības noteikumus un klientiem piešķirtās priekšrocības, par to informējot Uzņēmuma mājaslapā www.opticguru.lv. 

1.5. Uzņēmumam ir tiesības atcelt vai izbeigt lojalitātes programmas, kā arī Klienta karšu darbību, iepriekš informējot par izmaiņām Uzņēmuma mājaslapā.

2. Klienta kartes piešķiršanas un izmantošanas noteikumi

2.1. Klienta karti ir iespējams saņemt bez maksas jebkurā Optikas salonā.

2.2. Klienta karte dod iespēju piedalīties Uzņēmuma lojalitātes programmā, izmantot tās priekšrocības un ar atlaidi iegādāties noteiktas preces vai saņemt pakalpojumus jebkurā Optikas salonā.

2.3. Uz Klienta kartes ir norādīts unikāls kartes numurs, kas Uzņēmuma informācijas sistēmā ir piesaistīts Klienta kartes saņēmēja sniegtajai informācijai un personas datiem. Klienta kartes uzrādīšana pirkuma brīdī, ļauj klientu identificēt bez atkārtotas personas datu iesniegšanas.

2.4. Ja Klienta karti pirkuma brīdī nav iespējams uzrādīt, bet klients nevēlas zaudēt lojalitātes programmas priekšrocības, tad, lai klientu būtu iespējams identificēt, salona darbinieks lūgs klientam izpaust kādu/-us personas datus, kamēr identifikācija būs notikusi nepārprotami. 

2.5. Klienta kartes derīguma termiņš nav ierobežots.

2.6. Klienta kartes saņēmējs var nodot savu karti izmantošanai arī citām personām - ģimenes locekļiem, draugiem, paziņām, kolēģiem utml., tādējādi dodot iespēju arī viņiem saņemt lojalitātes programmā paredzētās atlaides. Uzņēmums nepieļauj iespēju trešajām pusēm identificēties ar citas personas datiem un tādēļ nav iespējams izmantot kādas citas personas priekšrocības bez viņa Klienta kartes uzrādīšanas.

2.7. Klienta kartes nozaudēšanas gadījumā ir iespējams saņemt jaunu karti, atnākot uz jebkuru Optikas salonu un informējot par to salona darbinieku. Jums tiks izsniegta jauna karte, savukārt pirkumu statistika tiks saglabāta un piesaistīta jaunajai Klienta kartei.

3. Klienta kartes piešķirtās priekšrocības

3.1. Klienta kartes īpašnieks, pirms pirkuma veikšanas uzrādot Klienta karti, var saņemt:

3.1.1. 10% atlaidi aksesuāru iegādei;

3.1.2. 20% atlaidi optometrista un oftalmologa pakalpojumiem;

3.1.3. Un citus īpašos piedāvājumus, kas Klienta kartes īpašniekam tiek sniegti lojalitātes programmas ietvaros.

3.2. Pirms pirkuma veikšanas uzrādot Klienta karti un pērkot jebkuras piecas brilles - optiskās brilles (pilns briļļu pasūtījums jeb ietvars, briļļu lēcas un meistara darbs) vai saulesbrilles, klients ir tiesīgs bez maksas saņemt sestās brilles – vienas saulesbrilles vai optiskās brilles, veicot pilnu briļļu pasūtījumu, kas sevī ietver ietvaru, briļļu lēcas un meistara darbu – piecu iepriekš minēto briļļu pirkumu vidējās cenas vērtībā. Ja sesto briļļu cena ir lielāka par piecu briļļu vidējo cenu, pircējs piemaksā starpību. Ja cena ir mazāka - starpība pircējam netiek izsniegta un to nevar izmantot citu preču iegādei. Briļļu pasūtījumā un tā cenā netiek iekļauta redzes pārbaude. Sesto briļļu pirkumam netiek piemērotas atlaides un uz to neattiecas citi akcijas piedāvājumi.

3.3. Pirms pirkuma veikšanas uzrādot Klienta karti un veicot piecus kontaktlēcu pirkumus, kuros ir 3+3 jeb 6 mēneša kontaktlēcas vai 30+30 jeb 60 vienas dienas kontaktlēcas, klients saņem pārsteiguma dāvanu;

3.4. Kā 3.2. un 3.3. punktos minēto priekšrocību izmantošanai nepieciešamo pirkumu pierādījums kalpo kāds no sekojošiem elementiem: īpaša atzīme uz Klienta kartes vai uz konkrēto Klienta karti elektroniski reģistrēts darījums Uzņēmuma informācijas sistēmā. Jebkurš reģistrētais, uzrādītais darījums nedrīkst būt saistīts ar kāda cita klienta Klienta karti vai jau izmantotu priekšrocības gadījumu. Neskaidrību gadījumā Uzņēmums patur tiesības klientam lūgt uzrādīt maksājuma čekus vai pavadzīmes, kas apstiprina darījumu par preču vai pakalpojumu iegādi.

3.5. Klienta karti nevar izmantot kopā ar citām atlaižu kartēm, Klienta kartes sniegtās atlaides nesummējas savā starpā, kā arī atlaides nesummējas ar Optikas salonos aktuālo/ikmēneša akciju piedāvājumiem.

4. Klienta datu aizsardzība un cita saistoša informācija

4.1. Uzņēmums apņemas ievērot klienta vai klienta pārstāvēto fizisko personu tiesības uz personas datu tiesisku apstrādi un aizsardzību, kā arī ievērot visas pārējās Latvijas valsts vai Eiropas savienības fizisko personu datu apstrādei piemērojamo normatīvo aktu prasības.

4.2. Uzņēmuma ievērotās Privātuma un personas datu aizsardzības politikas (turpmāk tekstā - Politika) mērķis ir klientiem nodrošināt normatīvajos aktos paredzēto informāciju par to, kā mēs apstrādājam klienta vai klienta pārstāvēto fizisko personu informāciju un personas datus.

4.3. Personas datu apstrāde Uzņēmuma klientu lojalitātes programmas un saistītu aktivitāšu ietvaros pilnībā atbilst Politikā noteiktajiem personas datu apstrādes noteikumiem. Ja Jūs nepiekrītat šiem Lietošanas noteikumiem, Politikai vai atsevišķiem to noteikumiem, mēs nevaram Jums sniegt iespēju piedalīties klientu lojalitātes programmā, jo nevarēsim nodrošināt programmas darbību un attiecīgās priekšrocības.

4.4. Visus savus jautājumus, ierosinājumus (t.sk. arī par augstāk minētajiem Noteikumiem un Politiku) klients ir aicināts rakstīt uz e-pastu info@opticguru.lv.

4.5. Uzņēmums patur tiesības vienpusēji mainīt vai atcelt šos lojalitātes programmas Noteikumus. 


Mums būs patiess prieks parūpēties par Jūsu acīm!